ylareuna

Kuntoutusjärjestöt

Järjestöt ovat Suomessa vahvoja toimijoita kuntoutuksen kentällä. Kolmannella sektorilla onkin aktiivinen rooli kuntoutuksen toteutuksessa. Järjestöjen toimintaan kuuluu muun muassa erilaisia vertaistuen muotoja, edunvalvontaa, koulutusta ja valmennuksia. 

Blackberry Strawberry Cherry Owen-wahl FruitA  

Abilis-säätiö

Säätiö tukee kehitysmaiden vammaisten ihmisten toimintaa. Abiliksen tukemat hankkeet ovat lähtöisin vammaisten tarpeista. Vammaiset itse ovat niissä keskeisiä suunnittelijoita, toteuttajia, projektin omistajia ja hyötyjiä.

ADHD-liitto
ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia ihmisiä ja heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta.

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Aivovammaliitto

Aivovammaliitto ry on aivovammautuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja edunvalvontajärjestö, vammautuneiden, perheiden sekä aivovammojen hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneiden ammatti-ihmisten yhteistyöjärjestö sekä alueellisten aivovammayhdistysten ja paikallisten toimintaryhmien keskusjärjestö.


A-kiltojen liitto A-kiltatoiminta tarjoaa päihdetoipujille vertaistukea ja päihteetöntä toimintaa. A-killat järjestävät myös päihdetoipujien kokemusasiantuntemustietoa paikalliseen päihdealan yhteistyöhön. A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen keskusjärjestö. 

A-klinikkasäätiö  A-klinikkasäätiön päämääränä on päihde- ja riippuvuushaittojen vähentäminen sekä ongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttaminen ja aseman parantaminen.

Allergia- ja Astmaliitto
Allergia- ja Astmaliitto on terveysjärjestö, jonka tehtävänä on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantaminen lisäämällä allergianäkökulman huomioonottamista, edistämällä arjen toimintaympäristöissä selviytymistä, tukemalla kokonaisvaltaista hoitoa ja toimimalla edunvalvojana.

Autismi- ja Aspergerliitto

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Avain-säätiö

Avain-säätiö edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja.


Seuraavat »Sivu on päivitetty 1.10.2014. (AR)


Puuttuuko jokin kuntoutuksen järjestö listalta?

Kerro siitä Kuntoutusportille: kuntoutusportti[a]kuntoutussaatio.fi.