RSS

Näkökulma

Halutaanko hyötyjä? Kuntoutuksen uudistukselle todellinen tarve

Näkökulma

Meillä on osaavia ammattilaisia ja monenlaisia keinoja kuntoutuksen toteuttamiseksi.
Samanaikaisesti kuntoutusjärjestelmä on monimutkainen, eikä palvele kuntoutuksen tarvitsijoita parhaalla mahdollisella tavalla, kirjoittaa SOSTEn eritysasiantuntija Päivi Opari.

Lue lisää »
RSS

Artikkeli

Kuinka käy kuntoutustieteen?

Artikkeli

Tulevaisuudessa kuntoutustiede näyttää taantuvan yliopistossa vain sivuaineeksi elleivät yliopistot yhdistä voimiaan maisteriopintojen järjestämiseksi, kirjoittavat Kristiina Härkäpää, Marjatta Martin ja Aila Järvikoski Lapin yliopistosta Kuntoutus-lehdessä.

Lue lisää »

Tätäkin voisi tutkia

Kuntoutuksen tutkimusideat koottuna

Blogissa

Ilpo Vilkkumaan blogi-arkisto on kuntoutuksen tutkimusideoiden runsaudensarvi.

Lue lisää »
Kuntoutuskirjasto
Kuntoutuskirjasto
RSS

Teema:
Verkosta apua päihteistä kuntoutumiseen

Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma Vera tukee raittiutta riippumatta ajasta ja paikasta. Omien käyttäytymismallinen tunnistaminen sekä uusien opettelu työntekijän tuella kuuluvat malliin.

Lue lisää »
RSS
Lue kaikki »