ylareuna

Tätäkin voisi tutkia
  • » Capability, Sen ja Nussbaum

    30.04.2010

    Kuntoutuksessa on hyvin tavallista nähdä asiakkaan motivaatiossa tai kyvyissä selitys sille, että hän ei pysty saavuttamaan hyvinvointia tai käyttämään palveluja ja etuuksia niin kuin viranomaiset ovat ne suunnitelleet.

  • » Sosiaaliset yritykset

    28.04.2010

    Sosiaalisten yritysten aatteellinen asema on kokenut useita muutoksia, niin kuin yleensä käy ”sosiaalisille innovaatioille”.

  • » Kuntoutustarve ja sen arvioiminen

    26.04.2010

    Kuntoutustarvetta ei voi tuntea samassa mielessä kuin fyysisiä perustarpeita: olisi hyvin kuvaannollista sanoa, että henkilö tuntee ”kuntoutuksen nälkää”.

  • » Kuntoutus ja terveyserojen vähentäminen

    23.04.2010

    Kuntoutuksen merkitystä tässä suhteessa voisi vielä tehostaa kohdentamalla kuntoutuspalvelut ja kehittämällä kuntoutuksen toimintatapoja erityisesti huonompiosaisten ja syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin.

  • » Miksi joku jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään ja joku ei?

    21.04.2010

    Vammaisista ja osatyökykyisistä henkilöistä noin neljäs- tai kolmasosan on kyselytutkimuksissa todettu arvioivan itsensä ainakin kohtuullisen työkykyisiksi.

  • » Hiljainen tieto kuntoutuksessa

    19.04.2010

    Kun kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus etenee, yleensä aluksi tämän lausutun tiedon alueella, se vähän kerrassaan siirtyy hiljaiseksi, toiminnalliseksi tiedoksi.

  • » Mikä on kuntoutusinterventio?

    16.04.2010

    Kuntoutuksen ja sen vaikuttavuuden tutkimus edellyttää kuntoutusintervention tai kuntoutustoimenpiteen sisällöllistä määrittelyä.

  • » Kuntoutuksen kehityksen heikot signaalit

    14.04.2010

    Tärkeimmillään heikkojen signaalien metsästys on silloin kun yritetään ennakoida linjamuutoksia, jopa kulttuuri- tai paradigmamuutoksia jossakin toiminnassa.

  • » Coping-teoriat ja kuntoutus

    12.04.2010

    Vaikka coping-teorioiden kultakausi onkin jo takana, ajatuskuvio on jäänyt elämään erilaisina sukulaiskäsitteinä, koska yhteiskuntapolitiikassa edellytetään yhä enemmän ihmisen omatoimisuutta kaikissa elämäntilanteissa.

  • » Työeläkekuntoutuksen solmukohdat

    09.04.2010

    Hyvin usein työeläkekuntoutuksen ohjauspanokseksi näyttää jäävän oikean vaihtoehdon löytäminen kuntoutujalle ja asioihin puuttuminen vasta silloin kun kuntoutusprosessissa ilmenee joitakin ongelmia.

  • » Sosiaalinen media kuntoutuksessa

    06.04.2010

    Kuntoutuksen ja sosiaalisen median suhde merkitsee menemistä mukaan viestintään, jonka eettiset periaatteet ja pelisäännöt ovat jatkuvassa muutoksessa.

Tätäkin voisi tutkia

Ilpo Vilkkumaa, sosiaalipsykologi ja kehityspäällikkö emeritus, kiinnostui kuntoutuksesta 40 vuotta sitten. Tätäkin voisi tutkia -blogissa hän esitelee uusia ja vanhoja kuntoutuksen tutkimusideoita.