ylareuna


RSS

Tapahtumat





Implementing Work Disability Prevention Knowledge 29.09.2014 - 01.10.2014

Kansainvälinen työterveyteen liittyvä konfrenssi pidetään Torontossa.

Lue lisää »

KUNTOUTUS 2014: Kuntoutuksella säästöä sote-palveluiden kokonaiskustannuksista 01.10.2014 - 02.10.2014

Profession järjestämässä moniammatillisessa kuntoutustapahtumassa pohditaan: Kenen mielipide painaa kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa? Mitä pitäisi tehdä kuntoutuksen nelijaolle? Entä miten toiminta organisoidaan HUS:n uudessa sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskuksessa?

Lue lisää »

Motivoinnin työvälineet - vaikeat asiakastilanteet hallintaan 01.10.2014 - 02.10.2014

Kuntoutussäätiön koulutuksen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia, valmiuksia ja työkaluja oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on edistää ja syventää osallistujien taitoja asiakastyössä, lisätä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista.

Lue lisää »

Terapeutti perheen tukena: neurologisen kuntoutuksen teemapäivä 02.10.2014

Perheeseen syntyy vammainen lapsi tai puoliso sairastuu vakavasti. Miten selvitään eteenpäin? Fysin koulutuksen kohderyhmänä ovat fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Lue lisää »

European Conference on Rehabilitation 07.10.2014 - 09.10.2014

Kuntoutusalan maailmanjärjestön RI:n konferenssi Varsovassa on suunnattu eurooppalaisille jäsenjärjestöille.

Lue lisää »

Soste-risteily 08.10.2014 - 09.10.2014

Sosten järjestämä suurtapahtuma levittäytyy eri puolille laivaa.

Lue lisää »

GAS - Goal Attainment Scaling -koulutus (3 op) 08.10.2014

GAS on kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen mittaamisen menetelmä. Laurean koulutuksen ensimmäinen lähiopetuspäivä.

Lue lisää »

Arviointifoorumi seilaa nyt M/S SOSTEn mukana 08.10.2014 - 09.10.2014

Arviointifoorumeissa on vuosittain käsitelty arvioinnin ajankohtaisia teemoja huippu-asiantuntijoiden johdolla. Tänä vuonna arviointifoorumi astuu laivaan!

Lue lisää »

Pohjoismainen Theraplay kongressi 09.10.2014

Prof. Ed Tronick luennoi Helsingissa
osana Pohjoismaista Theraplay kongressia. Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia.

Lue lisää »

Sydänliikunnan ja -kuntoutuksen koulutuspäivät 16.10.2014 - 17.10.2014

Suomen Fysioterapeuttien Helsingissä järjestämä koulutus sydänkuntoutujan kuntoutusesta, liikunnasta ja hoidosta.

Lue lisää »

SPR:n Kotoutuminen ja kolmas sektori: Moninaiset perheet – seminaari 20.10.2014

Seminaarissa Helsingin Tieteiden talolla keskustellaan moninaisista perheistä ja kotoutumisesta: Miksi perhe on tärkeä kotoutumisessa? Miten kohdata perheiden monimuotoisuutta ja räätälöidä palveluja? Miten tukea perheiden kotoutumista?

Lue lisää »

Päivitettyä tietoa autismiopetuksesta ja kuntoutuksesta 21.10.2014

Koulutuksessa perehdytään autististen lasten ja nuorten opetukseen perusopetuksessa sekä opetuksen eri muotoihin, paneudutaan myös autismikuntoutuksen tärkeimpiin kulmakiviin (Jyväskylä).

Lue lisää »

Sosiaalipolitiikan päivät - Sosiaalipolitiikan rajat 22.10.2014

Joensuussa pohditaan mm. Miten kansainvälinen muuttoliike vaikuttaa sosiaalipolitiikan käytäntöihin, esimerkiksi palvelujärjestelmään? Miten palvelujärjestelmä vaikuttaa muuttoliikkeeseen? Miten hoiva organisoidaan liikkuvuuksien aikakaudella?

Lue lisää »

Workability International 22.10.2014

Annual Conference
Madrid, Spain

Lue lisää »

Kyvyt käyttöön! – Osaamisella ratkaisuihin! 22.10.2014 - 23.10.2014

Vatesin Jyväskylässä järjestämässä seminaarissa tietoa siitä, miten heikossa työmarkkina-asemassa oleva asiakas siirtyy kohti työelämää.

Lue lisää »

Oikea-aikaisesti kuntoutukseen koulutuspäivä terveydenhuollon ammattilaisille 23.10.2014

Kuntoutussäätiön koultuksesta tietoa kuntoutuksen palvelujärjestelmän toimivuudesta, työssä jatkamista ja työhön paluuta edistävistä palveluista, työkykyä tukevista mahdollisuuksista.

Lue lisää »

Sosiaalipolitiikan päivät 23.10.2014 - 24.10.2014

Joensuussa kokoontuvilla päivillä kysytään mm. miten hoiva organisoidaan liikkuvuuden aikakaudella.

Lue lisää »

Mitä tehdä ajelehtivan nuoren kanssa? 28.10.2014

Hyvät työmenetelmät ja toimintamallit käyttöön. Kuntoutussäätiön koulutus järjestetään Helsingissä.

Lue lisää »

Henkilökohtaisen avun myöntämisperusteet 29.10.2014 - 30.10.2014

Vammaislainsäädäntö uudistuu - Miten uudistus vaikuttaa henkilökohtaisen avun myöntämisperusteisiin?

Lue lisää »

Kuntoutuksen koulutuksen päivät: Kuntoutusosaamisen tuottaminen ja jakaminen 29.10.2014 - 30.10.2014

Kuntoutuksen koulutuksen päivillä kehitetään yhdessä alan koulutusta. Ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja, työpajatyöskentelyä sekä tietenkin verkostoitumista.

Lue lisää »

Muistihoitajaseminaari 2014 - mielekkään elämän eväät 29.10.2014

Turussa järjestettävän muistihoitajaseminaarin teemoina muistisairauden monet kasvot, kuntoutus, asiakaslähtöiset palvelut ja elämänlaatu.

Lue lisää »

Musiikkipsykoterapeuttikoulutus 96 op 2015-2018 30.10.2014

HAKU päättyy 30.10.2014.
Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus toteuttaa musiikkipsykoterapeuttikoulutuksen Helsingissä, kevät 2015 – syksy 2018.

Lue lisää »

Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus (71 op) 30.10.2014

HAKU 30.10.2014 mennessä. Oulun yliopistossa lähijaksot. Kevät 2015 - syksy 2018 aikuiskoulutusta.

Lue lisää »