ylareuna


RSS

Tapahtumat

Geriatrinen kuntoutuksen erityisosaaminen fysioterapeuteille 01.09.2015

Fysioterapeuteille tarkoitettu koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä.

Lue lisää »

Neurologisen kuntoutuksen eiryiskoulutus fysioterapeuteille 01.09.2015

Fysin-koulutus painottuu aikuisneurologiaan: AVH-kuntoutus, selkäydinvammat, toimintakyvyn arviointi, lihastaudit, MS ja Parkinson sekä neurologisen kuntoutuksen erityishaasteet. Teoriaa ja käytännön harjoittelua.

Lue lisää »

Kuntoutuksen kirjo I – ammatillinen kuntoutus 02.09.2015

Kuntoutussäätiön järjestämä koulutuspäivä tarjoaa tiiviin tietopaketin ammatillisesta kuntoutuksesta.

Lue lisää »

Avoimissa yliopistoissa Kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2015 04.09.2015

Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot tarjoavat yhteistyönä Kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2015. Kuntoutustieteestä järjestetään perusopinnot (laajuudeltaan 25 opintopistettä), joiden suorittaminen kestää yhden lukuvuoden.

Lue lisää »

Oman hyvinvoinnin lähteillä -kuntoutuskurssi 09.09.2015

Kuntoutuskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea jaksaakseen työssään (6 kertaa
9.9.2015 - 11.5.2016.

Lue lisää »

Traumaperäisen stressireaktion vaikutukset työ- ja toimintakykyyn 10.09.2015

Tarvitsetko tietoa ja työkaluja traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaamiseen? Osallistu Kuntoutussäätiön koulutukseen Helsingissä.

Lue lisää »

Elämäpolku-koulutus 17.09.2015

Oman elämänkulun työstämisen mallikuvien ja kerronnan avulla. Malli on mahdollista ottaa työkäyttöön. Seitsemän kokoontumista.

Lue lisää »

Etäkuntoutusta Välimatkoista Välittämättä -Kuntoutuksen innovaatiot tuovat säästöjä yhteiskunnalle 17.09.2015

Seminaari etäkuntoutuksesta Helsingissä.

Lue lisää »

Työterveyshuollon laatukäsikirja -koulutus 24.09.2015

Lue lisää »

KULTTUURI- JA USKONTOLUKUTAITO 28.09.2015

Diakin 5 op -kurssi sopii kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan toimia monikulttuurisissa ja -uskontoisissa työskentely-ympäristöissä.

Lue lisää »

Työyhteisön ihmissuhdeongelmat työterveyshuollon työnä 29.09.2015

Työterveyslaitoksen koulutuksen tavoitteena on lisätä työterveyshuollossa toimivien valmiuksia selvittää ihmissuhdekonflikteja asiakastyöyhteisöissä. Tampereen koulutuksessa käsitellään työterveyshuollon keinoja ja roolia ihmissuhdekonfliktien käsittelyssä ja ratkaisussa.

Lue lisää »