ylareuna


RSS

Tapahtumat

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2015 - 2018 01.10.2015

Oulun yliopiston järjestämä psykoterapeuttikoulutusohjelma käynnistyy Helsingissä lokakuussa 2015.

Lue lisää »

Neurologisen lapsen fysioterapia ja moniammatillinen kuntoutus 05.10.2015 - 07.10.2015

Fysi ry järjestää koulutuksen lasten kanssa työskenteleville fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille.

Lue lisää »

Eläkepäätöksen hylkääminen - miten edetä, mistä tukea? 07.10.2015

Väliinputoamisen ongelma mittaa palvelujärjestelmämme toimivuutta ja avaa sen kipupisteitä. Kuntoutussäätiön koulutuspäivä.

Lue lisää »

SOSTEtalk! Uutta yhteiskuntaa etsimässä 07.10.2015 - 08.10.2015

Sosten seminaari Finlandia-talolla: Mikä on Suomen hyvinvoinnin taso? Millä tasolla haluamme olla? Mitä pitäisi tehdä? Ole mukana muutoksessa!

Lue lisää »

Tue työkykyä työpaikalla: henkisen hyvinvoinnin edellytykset 07.10.2015

Työterveyslaitos: Tukea työpaikkoja toimimaan aktiivisesti henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, sairastumisen ehkäisemiseksi ja työkyvyn säilyttämiseksi.

Lue lisää »

Fysioterapiakongressi 2015 07.10.2015

Helsingissä järjestettävässä kongressissa fysioterapian vaikuttavuudesta, toimintakyvystä ja johtamisesta.

Lue lisää »

Kyvyt käyttöön! Valmennuksen punainen lanka – ohjaustyön etiikka 13.10.2015 - 14.10.2015

Kyvyt käyttöön- seminaari on vuoden tärkein tapahtuma vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen kanssa asiakastyössä oleville ammattilaisille.

Lue lisää »

Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 14.10.2015 - 15.10.2015

Kuntoutussäätiön koulutus valaisee kuntouttavaa työtoimintaa sekä muuta työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukeva toiminta ja näiden palvelujen järjestämistavat ovat muuttumassa merkittävästi lähivuosina.

Lue lisää »

Avoimet ovet MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä 15.10.2015

Kuntoutuksen ammattilaisille tutustumiskäynti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön toimintaan.

Lue lisää »

Sopeutumisvalmennus-iltapäivä 19.10.2015

Syksyn aikana järjestetään Sopeutumisvalmennus-kirjaan liittyviä tilaisuuksia, joissa käsitellään sopeutumisvalmennuksen sisältöä ja toteuttamista.

Lue lisää »

Kuntoutus 2015 20.10.2015

Moniammatillisessa Profession tapahtumassa pohditaan mm. kuntoutustoiminnan tulevaisuutta, tehokkuutta ja käyttäjälähtöisyyttä - asiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää »

Työterveyspäivät 20.10.2015

62. Työterveyspäivät järjestetään Helsingin Messukeskuksessa.

Lue lisää »

Tabletti kuntoutus- ja opetustyössä 22.10.2015

Hämeenlinnassa järjestetyssä koulutuksessa perehdytään iPadin peruskäyttöön sekä erilaisiin ladattaviin sovelluksiin, joita voi hyödyntää osana lapsen kuntoutusta ja oppimista.

Lue lisää »

Sopeutumisvalmennus-iltapäivä 22.10.2015

Syksyn aikana järjestetään Sopeutumisvalmennus-kirjaan liittyviä tilaisuuksia, joissa käsitellään sopeutumisvalmennuksen sisältöä ja toteuttamista.

Lue lisää »

Sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus globaalissa maailmassa 22.10.2015 - 23.10.2015

Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Helsingissä.

Lue lisää »

BBAT-koulutus (Basic Body Awareness Therapy) -työfysioterapeuteille, 6 pv 23.10.2015

Kuntoutussäätiön koultuksessa: Basic Body Awareness Therapy (BBAT) on näyttöön perustuva laaja-alainen fysioterapiamenetelmä, jota käytetään työterveyshuollossa, stressinhallintaryhmissä ja kuntoutuksessa.

Lue lisää »

Kansainvälinen NordAN-konferenssi 23.10.2015 - 24.10.2015

Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen NordAN 2015 -konferenssin teemana on "Alkoholi, huumausaineet ja media".

Lue lisää »

Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tulevaisuus -seminaari 23.10.2015

Seinäjoen kirjastossa järjestettävä seminaari rakentaa näköalaa uudenlaisiin asumisen vaihtoehtoihin ja henkilökeskeiseen työskentelytapaan.

Lue lisää »

Ajelehtivan nuoren palveluverkko -hyvät työmenetelmät ja toimintamallit käyttöön 27.10.2015

Kuntoutussäätiön koulutuspäivässä esitellään menetelmiä, toimintamalleja ja uudistuksia, joiden avulla nuorten palveluihin saadaan uudenlainen toimintalogiikka.

Lue lisää »

Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tulevaisuus -seminaari 27.10.2015

Kouvola-talolla järjestettävä seminaari rakentaa näköalaa uudenlaisiin asumisen vaihtoehtoihin ja henkilökeskeiseen työskentelytapaan.

Lue lisää »

Avokuntoutus ja sopeutumisvalmennus - trendit ja tulevaisuus 28.10.2015

Kuntoutussäätiön koulutuspäivä tarjoaa tietoa ja käytännön kokemuksia avokuntoutuksen mahdollisuuksista, sen toteuttamisesta ja toimintatavoista

Lue lisää »

Ensimmäinen suomalainen Terveyspsykologian päivä 30.10.2015

Suomen psykologinen seura järjestää ensimmäisen suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin psykologiseen tutkimukseen keskittyvän konferenssin Helsingissä.

Lue lisää »