ylareuna


RSS

Tapahtumat

OIkeus sosiaali- ja terveyspalveuihin 05.05.2015

THL:n seminaarissa aiheena sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi.

Lue lisää »

Vates-päivät 2015: Välityömarkkinoiden legitimiteetti – vaikuttavat tekijät eri sidosryhmissä? 05.05.2015 - 06.05.2015

Asiaa välityömarkkinoista tämän päivän Suomessa.

Lue lisää »

13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation 06.05.2015 - 09.05.2015

Eurooppalainen kuntoutuksen tutkimuksen yhteistyöelimen EFRR:n konferenssi.

Lue lisää »

TERVE-SOS 2015 06.05.2015 - 07.05.2015

Sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja ammattilaiset kokoontuvat Jyväskylässä.

Lue lisää »

Terapeutti perheen tukena 18.05.2015


Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit näkevät usein syvälle perheen arkeen ja elämään. Miten terapeutti voi tukea perhettä ja tarvittaessa ohjata eteenpäin?

Lue lisää »

The 31st Annual Pacific Rim Conference on Disability and Diversity 2015 18.05.2015 - 19.05.2015

Kansainvälinen konferenssi vammaisuudesta ja monimuotisuudesta kokoontuu 31. kerran Honolulussa.

Lue lisää »

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ 19.05.2015

Koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampereella. Osteoporoosin Käypä hoito-suositus ja hoitoketjujen kehittäminen terveydenhuollon eri tasoilla sekä esimerkkejä toiminnasta ympäri Suomen.

Lue lisää »

Kaikille sopiva työ! 19.05.2015 - 20.05.2015


Seminaari työyhteisöjen monimuotoisuudesta, kehittämistyön haasteista sekä onnistuneista ratkaisuista työn ja tekijän yhteensovittamisessa.

Lue lisää »

Päihdepäivät 2015 19.05.2015 - 20.05.2015

Päihdepäivät kerää yhteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita ja päättäjiä Helsingin Kulttuuritalolle.

Lue lisää »

Mielenterveys ja työelämä 19.05.2015

Kuka palaa työssään loppuun ja kuka ei? Mistä johtuu, että kahdesta samaa työtä tekevästä toinen uupuu ja toinen ei? Mielen järkkyminen on yhä vaikea asia suomalaisessa työelämässä. Fcg-koulutus Helsingissä.

Lue lisää »

12th European Conference of Supported Employment 27.05.2015 - 29.05.2015

Tuetun työllistymisen konferenssi pidetään Lissabonissa ja sen teemana on “Improving Diversity through Supported Employment”.

Lue lisää »