ylareuna


RSS

Tapahtumat

OIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN II - hoivan oikeudelliset ulottuvuudet 02.09.2014

Kelan seminaarissa keskitytään oikeuksien toteutumiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännöissä.

Lue lisää »

Avoimien yliopistojen Kuntoutustieteen verkko-opinnot (25 op) 05.09.2014

Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot tarjoavat yhteistyönä Kuntoutustieteen verkko-opintoja. Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2014.

Lue lisää »

Haku Kuntoutuksen ohjaajan koulutukseen / SAMK 08.09.2014 - 22.09.2014

Syksyn yhteishaku kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun AMK-koulutukseen on käynnissä 8.-22.9. Aikuiskoulutus toteutetaan monimuotisena opetuksena Porissa.

Lue lisää »

Mitä eläkehylkäyksen jälkeen - Mikä neuvoksi, mistä tukea? 09.09.2014

Kuntoutussäätiön koulutus esittelee erilaisia kehittämishankkeita ja toimenpideohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää hylkääviä eläkepäätöksiä ja estää tällaiseen tilanteeseen joutumista. Koulutus nostaa esiin hyvin toimivia palveluita ja tukimalleja, joita voitaisiin soveltaa nykyistä laajemmin.

Lue lisää »

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Oulussa 17.09.2014 - 18.09.2014

Verven järjestämät ammatillisen kuntoutuksen päivät kokoavat yhteen palveluiden tutkijat, kehittäjät ja tilaajat, mutta erityisesti ne, jotka eturintamassa palveluja tuottavat.

Lue lisää »

GAS - Goal Attainment Scaling -koulutus (3 op) 17.09.2014

GAS on kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen mittaamisen menetelmä. Ilmoittautumiset Laurean koulutukseen 17.9.2014 mennessä.

Lue lisää »

Nuorten oppimisvaikeudet 18.09.2014 - 19.09.2014

Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen täydennyskoulutuksessa Helsingissä nuorten oppimisvaikeuksista ja kuntoutuksesta.

Lue lisää »

The 31st Annual Pacific Rim Conference on Disability and Diversity 2015 23.09.2014

Kansainvälinen vammaisuus ja monimuotoisuus konfrenssi kokoontuu ensi toukokuussa Honolulussa. Nyt esitelmähaku käynnissä.

Lue lisää »

Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen 25.09.2014

Tampereella teemana helposti poistettavat esteet. Konkreettista tietoa siitä miten pienillä ratkaisuilla helpotat elämää sekä parannat kodin turvallisuutta ja toimivuutta.

Lue lisää »

Lihavuus laskuun - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 25.09.2014

Seminaarissa esitellään vuosina 2012 - 2015 käynnissä olevaa Kansallista lihavuusohjelmaa. Seminaari pidetään Hyvä Ikä -messujen yhteydessä torstaina

Lue lisää »

Hyvä Ikä -messut 25.09.2014 - 26.09.2014

Hyvä Ikä -messuilta Tampereelta tietoa ikäihmisille ja kuntoutustyön ammattilaisille: green care, lihavuus laskuun, ravitsemus ja käyttäjille kätevä teknologia teemoina.

Lue lisää »

Mitä tehdä ajelehtivan nuoren kanssa? – hyvät työmenetelmät ja toimintamallit käyttöön 25.09.2014

Kuntoutussäätiön koulutus esittelee menetelmiä, toimintamalleja ja lainsäädännön uudistuksia, joilla nuorten palveluita kehitetään.

Lue lisää »

Ravitsemusfoorumi 2014 26.09.2014

Gerontologinen ravitsemus – tutkimuksesta hyviin käytäntöihin Tampereella Hyvä ikä -messujen yhteydessä.

Lue lisää »

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi -seminaari 29.09.2014

Helsingissä järjestettävän päivän teemoina: Miten tukea maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Seminaari soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille antaen tietoa siitä, miten itse voi huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lue lisää »

Kulttuuri- ja uskontolukutaito (5 op) 29.09.2014

Diakonia-ammattikorkeakoulun järjestämässä koulutuksessa mm. kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali- jaterveys alalla.

Lue lisää »

Implementing Work Disability Prevention Knowledge 29.09.2014 - 01.10.2014

Kansainvälinen työterveyteen liittyvä konfrenssi pidetään Torontossa.

Lue lisää »

Työikäisten kuntoutuksesta seminaari 30.09.2014

Miten kuntoutus tukee työtä, työuria ja yksilön hyvinvointia? Työikäisten kuntoutuksen uusi palvelumalli korvaa ASLAK- ja Tyk -kuntoutuspalvelut vuonna 2016. Kela järjestää aiheesta seminaarin 30.9.2014 Helsingissä.

Lue lisää »