ylareuna

Ajankohtaista
Sosiaaliset yritykset pärjäävät mainettaan paremmin

Työ- ja elinkeinoministeriön Yhteinen yritys -hankkeen loppuraportti näkee sosiaalisten yritysten toiminnan haastavana mutta mahdollisena. Raportissa arvioidaan, että sosiaalisilla yrityksillä on jopa muita yrityksiä paremmat edellytykset jatkaa toimintaansa, jos niiden talous on kestävällä pohjalla.

Raportin mukaan suurimpien sosiaalisten yritysten taloudellinen tilanne vaihtelee erinomaisesta heikkoon. Jos sosiaalisten yritysten talous on kunnossa, ne ovat muita yrityksiä vähemmän riippuvaisia julkisista tuista, kuten palkkatuesta. Parhaiten sosiaalisille yrityksille soveltuvat toimialat, joissa työtehtävien ja ohjauksen järjestäminen on mahdollista kustannustehokkaasti.

Sosiaalinen yritys toimii yksityissektorin liiketoimintatavoin, mutta sen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Järjestöt, säätiöt ja kunnat ovat valmiimpia perustamaan sosiaalisia yrityksiä kuin tavanomaiset yritykset, raportti arvioi.

Sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiä voisi raportin mukaan parantaa selkeyttämällä ja nopeuttamalla rekrytointia, sovittamalla yhteen eri etuuksia ja palkkatuloja sekä parantaa työvalmennuksen saatavuutta. Myös liiketoimintaosaamista tulisi kehittää edelleen.

Yhteinen yritys -hanke toteutettiin vuosina 2007–2011 osana välityömarkkinoiden kehittämisen kokonaisuutta. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja sen toteuttivat Syfo Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Uusyrityskeskukset ry.

Julkaisu
Sosiaalisten yritysten tila ja tulevaisuus. Yhteinen yritys -hankkeen loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2012

Lue lisää TEM:n sivuilta »

7.5.2012