ylareuna

Ajankohtaista
Väitös: Krooninen kipu muuttaa elämäntarinaa

Merja Sallinen selvitti väitöstutkimuksessaan narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen keinoin, miten fibromyalgiaa pitkään sairastaneet naiset kuvasivat toimintakykyään ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä sitä, millainen merkitys kuntoutuksella oli ollut heidän kuntoutumisprosessissaan. Lisäksi hän tarkasteli, miten naiset linkittivät ja tulkitsivat aikaisempia elämäntapahtumiaan ja sairauskokemuksiaan elämäntarinassaan.

Tutkimus osoitti, että krooninen kipu ja siihen liittyvät muut oireet muuttavat ennakoitua elämäntarinaa. Haastatelluista 20 naisesta vain kuusi oli edelleen kokopäiväisesti työelämässä; muut olivat joko pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä, pitkällä sairauslomalla tai terveyssyistä osa-aikatyössä. Työkyky näyttäytyi aineistossa tärkeänä identiteetin määrittäjänä, minkä vuoksi sen asteittainen heikentyminen koettiin erityisen raskaana. Erityisesti monimuotoiset ja vaikeasti ennakoitavat väsymysoireet koettiin työkyvyn kannalta ongelmallisina. Reumasäätiön sairaalassa Heinolassa toteutettu fibromyalgiapotilaiden kuntoutuskurssi ja siihen liittynyt vertaistuki oli käännekohta monien naisten elämäntarinoissa; lopultakin minua kuunnellaan, minun kertomaani uskotaan ja minut hyväksytään.

Sallinen tuotti tutkimuksessaan kolme erilaista mallitarinaa, jotka kuvaavat haastateltujen naisten elämänkulkua ja joiden kautta sairastumis- kuntotutumisprosessia voidaan tarkastella: tavanomaisen elämän tarina, kasautuvien huolien tarina sekä rikotun elämän tarina. Lisäksi syntyi vastakertomus, joka haastaa vallitsevan käsityksen fibromyalgian kroonisesta luonteesta ja tuo esiin tervehtymisen mahdollisuuden.

Vaikka fibromyalgiapotilaat hyötyvät Sallisen saamien tulosten mukaan ryhmämuotoisesta moniammatillisesta kuntoutuksesta muun muassa vertaistuen ja tiedonsaannin kautta, tulisi kuntoutuksessa huomioida kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja taustat nykyistä paremmin.

- On muistettava, että suurimmalla osalla fibromyalgiaa sairastavista lienee taustallaan ihan tavallinen elämä, tavanomaisine hankaluuksineen ja onnenhetkineen. Vain osa fibromyalgiaa sairastavista edustaa rikotun elämän mallitarinaa, mutta epäilemättä juuri he tarvitsevat muita enemmän psyykkiseen tukeen ja elämänhallinnan parantamiseen tähtääviä yksilöllisiä kuntoutusmuotoja, Sallinen toteaa.


Tietoja väitöstilaisuudesta
TtM Merja Sallisen fysioterapian väitöskirjan "Women's narratives on fibromyalgia, functioning and life events" (Naisten elämäntarinallisia kokemuksia fibromyalgiasta, toimintakyvystä ja elämäntapahtumista) tarkastustilaisuus perjantai 27. huhtikuuta 2012. Vastaväittäjä professori Kaisa Mannerkorpi (Göteborgin yliopisto) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto).

Julkaisu
Merja Sallinen: Women's narratives on fibromyalgia, functioning and life events
Studies in Sport, Physical Education and Health 180
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012
Lue koko väitöskirja »

Lisätietoja
Merja Sallinen, merja.sallinen(at)samk.fi, puh. 044 710 3768

Lue lisää Jyväskylän yliopiston sivuilta »


24.4.2012