RSS

Näkökulma

Tutkimustiedolla vaikuttamista pitäisi lisätä kuntoutuksen edunvalvonnassa

Näkökulma

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi toimintakyvyn alenema heikentää asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.  Oikea-aikainen ja oikeanlainen kuntoutus tekee edunvalvojan tarpeettomaksi. Näin asianomaisen autonomia säilyy turvattuna muuttuneissa tilanteissa, ilman ulkopuolista edunvalvojaakin.

Lue lisää »
RSS

Artikkeli

Aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksen teho ei riipu iästä

Artikkeli

Tutkimuksen perusteella kuntoutus antaa yhtä suuren avun potilaille iästä riippumatta. Ikää tärkeämpää on miten paljon kuntoutusta aivoverenkiertohäiriöpotilas saa.

Lue lisää »

Tätäkin voisi tutkia

Kuntoutuksen tutkimusideat koottuna

Blogissa

Ilpo Vilkkumaan blogi-arkisto on kuntoutuksen tutkimusideoiden runsaudensarvi.

Lue lisää »
Kuntoutuskirjasto
RSS

Teema:
Vertaisneuvoja toimii tukena ja tulkkina

Viime syksyllä Järvenpäässä haettiin uudesta vertaisneuvojakoulutuksesta kiinnostuneita niin lehti-ilmoitusten, sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskunnan kuin yhdistysten verkostojen kautta.

Lue lisää »
RSS
Lue kaikki »

Uutta Kuntoutusportissa

Tutkimus: Stressinhallinta vähensi sydänpotilaiden oireita

Circulation-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta uutisoi Suomessa Uutispalvelu Duodecim.

Lue lisää »
RSS
Lue kaikki »
Ray
Kuntoutussäätiö